eventi i marketing
prevođenje i konzalting
Prevođenje i konzalting
PREVOĐENJE
KOJE VRSTE PREVOĐENJA VAM MOŽEMO PONUDITI?
 • Prijevode sudskog tumača (s pečatom ovjere) ili prevoditelja (bez pečata ovjere)
 • Tekstovi za web stranice, letke i brošure
 • Menije (jelovnike), cjenike, promotivne materijale
 • Stručne tekstove, radove i projekte
 • Osobne dokumente, diplome te isprave
 • Sve vrste ugovora
 • Sudske odluke i dokumente
 • Usmeno prevođenje na sastancima i uredima

KOJE JEZIKE IMAMO U PONUDI?
Možemo Vam ponuditi pismeno prevođenje sa/na: slovački, češki, poljski, engleski i njemački.
Za ostale jezike nam možete poslati upit, te ćemo osigurati prevoditelja prema dogovoru.

KOJA JE CIJENA PREVOĐENJA?
Procjena cijene prijevoda je besplatna, za to ako niste sigurni koliko će Vas prijevod koštati, slobodno nam ga pošaljite, te ćemo Vam bez ikakve obaveze izraditi cjenovnu ponudu.

Cijena prijevoda ovisi o količini teksta, karakteru odnosno stručnosti teksta te da li smo već prije surađivali (za naše stalne klijente nudimo povlaštene cijene!).

1 kartica (=1500 znakova s razmacima) je osnovna mjerna jedinica. Cijene prijevoda se kreću od 90-150 kn + 30% cijene za ovjeru sudskog tumača, ali za svaku narudžbu ćemo Vam zasebno napraviti cjenovnu kalkulaciju.

Bez nadoplate za žurne prijevode, te rad vikendom!


Sat usmenog prevođenja se kreće oko 100 - 150 kn, a ovisno o vremenu provodenom sa klijentom, složenosti izlaganog teksta te putnim troškovima i drugim neizbježnim troškovima tumača.

KOLIKO BRZO SE MOŽE PREVESTI TEKST?
Naše prijevode obavljamo u što najkraćem roku, obično do sljedećeg dana. Jedan tumač može kvalitetno prevesti 4-6 kartica teksta dnevno te odraditi do 5 sati usmenog prevođenja (s pauzama). Za to ako imate veću količinu teksta, računajte da nam se trebate obratiti na vrijeme!
KOJI JE NAČIN ISPORUKE PRIJEVODA?
Najbrži način dostave teksta je ako ste u mogućnosti poslati nam originalni tekst u elektronskom obliku (putem maila ili skenirano), također je moguće putem pošte ili osobnom dostavom. Prevedeni tekst ćemo Vam prema dogovoru također poslati u elektronskom obliku ili fizički - pogotovo kad se radi o ovjerenom prijevodu sudskog tumača, a koji mora biti originalno potpisan i pečatiran, te uvezan sa originalom dokumenta.
KONZALTING
KOJE SU NAŠE USLUGE?
 • Konzultacije stručnjaka za ugostiteljstvo: kreiranje menija, obučavanje kadrova, otvaranje ili ponovno otvaranje objekta, moderniziranje poslovanja i uvođenje suvremenih tehnika visoke gastronomije
 • Konzultacije stručnjaka za turizam: savjetovanje pri otvaranju turističke ili srodne agencije
 • Konzultacije stručnjaka za marketing: analiza dosadašnjeg stanja i prijedlog marketinškog plana, analiza konkurencije i tržišta, kreiranje i održavanje profila na društvenim mrežama, kreiranje web stranice i promotivnog materijala
KOLIKO ĆE VAS KOŠTATI SAVJETOVANJE?

Prvi sat savjetovanja je besplatan - bez obaveza!


Nakon toga ako ste zadovoljni sa uslugom, dogovorit ćemo se na daljnoj suradnji te na satnici ili naknadi za ugovoren obujam posla.
Pošaljite nam neobavezan upit i dogovorite prvi sastanak s našima stručnjacima!

KONZALTING ZA STRANA PODUZEĆA
KOJE SU NAŠE USLUGE?
 • Jedinstvena usluga asistencije pri otvaranju firme - registracija imena firme, sjedišta te svih dokumenata potrebnih za otvaranje firme (d.o.o., j.d.o.o.) u Hrvatskoj
 • Otvaranje bankovnog računa i pronalaženje knjigovođe
 • Izrada pečata, natpisa, web stranice, vizitki
 • Kontakt i pronalaženje zaposlenika, edukacija i organizacija kadra
 • Podrška i savjetovanje stručnjaka iz različitih područja: odvjetnika, javnog bilježnika, knjigovođe te stručnjaka za turizam i ugostiteljstvo
 • Prevođenje na uredima, sastancima i konferencijama
 • Tehnička i administrativna podrška firme u Hrvatskoj

KOLIKO KOŠTA OSNIVANJE TVRTKE U REPUBLICI HRVATSKOJ?
Osim temeljnog kapitala koji je 20.000 kn za d.o.o. ili 10 kn za j.d.o.o., morate računati na troškove javnog bilježnika te sudskog tumača (vrijedi za strane državljane koji ne govore hrvatski jezik). Također morate računati mjesečnu naknadu knjigovođi i naknadu za sjedište firme (u slučaju da plaćate sjedište firme u računovodstvenom servisu).

Za točan izračun cijene nam pošaljite upit i rado ćemo Vam izračunati sve troškove vezane za tvorenje Vaše tvrtke.

KOLIKO VREMENSKI TRAJE PROCEDURA OSNIVANJE TVRTKE U REPUBLICI HRVATSKOJ?
Proces otvaranja d.o.o. (j.d.o.o.) u Hrvatskoj traje otprilike 15 dana, sve ovisi o brzini upisa tvrtke u sudski registar i da li su već bili unaprijed pripremljeni dokumenti i odobreno ime firme.
MORAM LI BITI OSOBNO PRISUTAN PRILIKIM OTVARANJE FIRME?
Najveći dio dokumentacije se može napraviti po punomoći, ali osobni potpis i prisutnost direktora firme se traži pri otvaranju poslovnog računa u banci i deponiranju potpisa kod javnog bilježnika.