eventy e marketing
prekladanie a consulting
Prekladanie a consulting
PREKLADANIE
KTORÉ DRUHY PREKLADOV VYKONÁVAME?
 • Preklady súdneho tlmočníka (s pečiatkou overenia) alebo prekladateľa (bez pečiatky overenia)
 • Texty na web stránky, letáky a brožúry
 • Menu, cenníky a propagačný materiál
 • Odborné texty, práce a projekty
 • Osobné dokumenty, diplomy a doklady
 • Všetky druhy zmlúv
 • Súdne rozhodnutia a dokumenty
 • Ústne prekladanie na rokovaniach a na úradoch

KTORÉ JAZYKY PONÚKAME?
Môžeme Vám ponúknuť písomné preklady z/do nasledujúcich jazykov: slovenský, český, poľský, anglický a nemecký.

Pre ostatné neuvedené jazyky nám môžete zaslať požiadavku a my Vám zabezpečíme prekladateľa podľa dohody a dostupnosti našich externých spolupracovníkov.

AKÁ JE CENA PREKLADU?
Odhad ceny prekladu je bezplatný, ak nie ste si istý koľko by Vás preklad stál, pošlite nám ho. Bez akéhokoľvek záväzku Vám vypočítame cenu a zašleme ponuku.

Cena prekladu závisí od množstva textu, jeho povahy teda náročnosti. Pre našich stálych klientov ponúkame špeciálne ceny!

1 normostránka (=1500 znakov s medzerami) je základná merná jednotka. Cena prekladu sa pohybuje od 90-150 kn + 30% ceny za overenie súdnym tlmočníkom. Tieto ceny sú len informatívne. Pre každú zákazku vypracujeme osobitnú cenovú ponuku.

Bez doplatkov za rýchlopreklady a prácu cez víkend!


Hodina ústneho prekladania sa pohybuje od 100- 150 kn závisí od času stráveného s klientom, obtiažnosti prekladu , cestovných nákladoch a iných nevyhnutnýh nákladoch tlmočníka.

AKO RÝCHLO MÔŽEME PRELOŽIŤ TEXT?
Naše preklady sa snažíme doručiť v čo najkratšom možnom termíne, zvyčajne do nasledujúceho dňa. Jeden tlmočník môže kvalitne preložiť 4-6 normostrán textu denne a približne 5 hodín ústneho prekladania (s prestávkami). Preto pri väčšom objeme textu počítajte s tým, aby ste sa na nás obrátili včas!
AKÝ JE SPÔSOB DORUČENIA PREKLADU??
Najrýchlejší spôsob doručenia textu je zaslať nám originálny text v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu alebo naskenovaný. Akceptujeme taktiež doručovanie prostredníctvom pošty alebo osobne. Preložený text Vám odovzdáme podľa dohody. Osobné odovzdanie uprednostňujeme v prípade prekladu s overením, s podpisom súdneho tlmočníka a pečiatkou.
CONSULTING
KTORÉ SLUŽBY PONÚKAME?
 • Poradenskú činnosť odborníka na hotelierstvo: zostavujeme menu, výuku personálu, otváranie prevádzky objektov, modernizovanie a zavádzanie nových trendov a techník vysokej gastronómie
 • Poradenská činnosť v cestovnom ruchu: poradenstvo pri otváraní cestovnej kancelárie alebo inej príbuznej firmy v cestovnom ruchu
 • Poradenská činnosť odborníka v marketingu: analýza doterajšej situácie a návrh marketingového plánu, analýza konkurencie a trhu, vytváranie profilov na sociálnych sieťach, web stránky a propagačný materiál.
KOĽKO VÁS BUDE STÁŤ PORADENSTVO?

Prvá hodina poradenstva je bezplatná- bez záväzkov!


Potom, ak ste spokojní s našimi službami, dohodneme sa na ďalšej spolupráci a hodinovej mzde za predpokladané množstvo práce.

Pošlite nám nezáväzný dopyt a dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi!

PORADENSKÁ ČINNOSŤ PRE ZAHRANIČNÉ FIRMY
AKÉ SLUŽBY PONÚKAME?
 • Jedinečnú službu asistencie pri otváraní spoločnosti – registrácia mena firmy, sídla a príprava všetkej dokumentácie spojenej s otváraním firmy (s.r.o.) v Chorvátsku
 • Otváranie bankového účtu a kontaktovanie účtovníka
 • Zabezpečenie pečiatky, web stránky, vizitiek, atď.
 • Kontaktovanie zamestnancov, výuka a organizácia tímov
 • Pomoc a poradenstvo odborníkov z rôznych oblastí: právnika, notára, učtovníka a odborníkov na cestovný ruch a hotelierstvo
 • Prekladanie na úradoch, rokovaniach a konferenciách
 • Technická a administratívna podpora firmy v Chorvátsku

KOĽKO STOJÍ OTVORENIE S.R.O. V CHORVÁTSKU?
Okrem základného imania, ktoré je vo výške 20.000 kn pre s.r.o., musíte počítať s nákladmi na notára s súdneho tlmočníka (ak nehovoríte chorvátsky, čo sa pohybuje približne od 3.000 – 6.000 kn v závislosti, ktoré právne úkony potrebujete od notára a tlmočníka vykonať. Taktiež musíte počítať s mesačným prenájmom sídla firmy (v prípade, že si sídlo firmy platíte u učtovníka).

Pre presný výpočet ceny nás kontaktuje a radi Vám vypočítame všetky náklady na otvorenie spoločnosti v Chorvátsku.

KOĽKO TRVÁ CELÁ PROCEDÚRA OTVÁRANIA FIRMY?
Proces otvorenia s.r.o. v Chorvátsku trvá približne 15 dní, všetko závisí na rýchlosti súdu, ktorý zapisuje firmu do registra ako i skutočnosť ako boli včetky dokumenty dopredu pripravené a schválené.
MUSÍM BYŤ OSOBNE PRÍTOMNÝ PRI OTVÁRANÍ SPOLOČNOSTI?
Najväčšia časť potrebnej dokumentácie sa môže vybaviť prostredníctvom plnej moci.

Vlastnoručný podpis konateľa spoločnosti je potrebný pri otváraní bankového učtu a vzorového podpisu u notára.